diener electronic | PLAZMOVÁ TECHNOLOGIE ÚPRAVY POVRCHŮ Plasma Plasma systems Surface-Technology
 
german english spanish english turkish italian french
russian polish czech chinese japanese taiwanese korean
home
  Plazmová technika
  Slovník výrazů
  FAQ
  Nízkotlaká plazma
  Atmosférická plazma
  Plazmové systémy
  Poradenství / Servis
  Odkazy / zastoupení
  Reference
  Veletrhy
  Kontaktujte nás
  Kde nás najdete
  O nás
  Ke stažení
   
 

FAQ - NÍZKOTLAKÁ PLAZMA

 

[ ODPOVĚDI NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY ]

   
 
 1. V jakém rozsahu tlaků se pracuje?
 2. Co by mělo být pro plazmové zařízení k dispozici ( připojení...)?
 3. Co znamená plasmaetcher / plasma etcher?
 4. Co znamená plasmacleaner / plasma cleaner?
 5. Co znamená plasmaasher / plasma asher?
 6. Co je to plazma?
 7. Co je to plazmové leptání?
 8. Co je to plazmová aktivace?
 9. Používané druhy plynů?
 10. Jaká tloušťka vrstvy může být odleptána?
 11. Materiály vhodné pro ošetření plazmou:
 12. Je možné ošetřovat fólie?
 13. Jak moc může být povrch změněn nebo vylepšen?
 14. Vznikají jedovaté nebo hořlavé odpadní plyny?
 15. Vzniká v plazmě zdraví škodlivé záření?
 16. Může být plazma použita také na díly z kombinovaných materiálů?
 17. Mohou být díly pouze částečně leptány nebo ošetřovány?
 18. Možné aplikace:
   
   
 

[ V jakém rozsahu tlaků se pracuje? ]

   
  Rozsah pracovních tlaků je přibližně od 0,05 do 2 mbar
   
  top
   
   
 

[ Co by mělo být pro plazmové zařízení k dispozici ( připojení ..)? ]

   
  Pro malá zařízení je nezbytné mít zdroj napětí 230 V a odtah od vakuové pumpy pro odpadní plyny. Větší zařízení potřebují zdroj napětí 400V, připojení na stlačený vzduch s 5-6 bary a také odtahové potrubí.
   
  top
   
   
 

[ Co znamená plasmaetcher / plasma etcher? ]

   
  Plazmové systémy jsou také známé jako "plasmaetcher / plasma etcher". S těmito plazmovými systémy je možné leptat různé druhy povrchů.
   
  top
   
   
 

[ Co znamená plasmacleaner / plasma cleaner? ]

   
  Plazmové systémy jsou také známé jako "plasmacleaner / plasma cleaner". S těmito plazmovými systémy je možné čistit různé druhy povrchů.
   
  top
   
   
 

[ Co znamená plasmaasher / plasma asher? ]

   
  Plazmové systémy jsou také známé jako "plasmaasher / plasma asher". S těmito plazmovými systémy je možno odstranit fotolaky např. z křemenných plátků.
   
  top
   
   
 

[ Co je to plazma? ]

   
  Plazma je ionizovaný plyn. To znamená, že neutrální atomy plynu jsou rozštěpeny na ionty a elektrony. K rozštěpení neutrálních atomů musí být dodána energie. Je plazmě dodána pomocí elektrických polí. Stejnosměrné nebo střídavé zdroje napětí mohou být použity k iniciování plazmy. Rozsah tlaků pod přibližně 10 mbar jsou označovány jako nízkotlaká plazma.
   
  top
   
   
 

[ Co je to plazmové leptání? ]

   
  Při dlouhé době působení ( déle něž přibližně 5 min ) je materiál z povrchu odstraněn. Povrch je leptáním strukturován a zvětšen. Proto je možné lepší přilnutí lepidel a barev. Tato aplikace je omezena na plastové díly, elastomery, polovodiče a některé kovy.
   
  top
   
   
 

[ Co je to plazmová aktivace? ]

   
  Plazmová aktivace spočívá ve vytvoření radikálů na povrchu. Lepidla a barvy vytvoří pevnější vazbu. Procesní časy jsou mezi 1 a 5 minutami.
   
  top
   
   
 

[ Používané druhy plynů? ]

   
 
 • Kyslík
 • Vodík
 • Argon
 • Dusík
 • Plyny obsahující fluor a jejich směsi
   
  top
   
   
 

[ Jaká tloušťka vrstvy může být odleptána? ]

   
  Rychlost leptání závisí na materiálu, výkonu, čase a procesním plynu. Rychlost leptání je mezi 10 a 100 ?m za hodinu.
   
  top
   
   
 

[ Materiály vhodné pro ošetření plazmou: ]

   
  V zásadě zde není žádné omezení. Rozhodující je, aby materiály, které mají být ošetřeny, netvořily žádné nebo pouze málo plynů ( bylo zachováno vakuum ).
   
  top
   
   
 

[ Je možné ošetřovat fólie? ]

   
  V zásadě lze ošetřovat fólie. Ale pro tuto aplikaci je nutné mít složitější zařízení. Během působení plazmy musí být fólie převíjena z role na roli.
   
  top
   
   
 

[ Jak moc může být povrch změněn nebo vylepšen? ]

   
  V podstatě bude působením plazmy zvýšeno povrchové napětí. Povrch se stane lépe smáčitelným ( viz také bod 9 ).
   
  top
   
   
 

[ Vznikají jedovaté nebo hořlavé odpadní plyny? ]

   
  Protože se pracuje ve vakuu, je proud plynu velmi malý. Takže se tvoří pouze velmi malé množství emisí. Během činnosti je systém pumpy proplachován. Takže hořlavé plyny jsou ředěny pod hranici výbušnosti a proto nejsou hořlavé.
   
  top
   
   
 

[ Vzniká v plazmě zdraví škodlivé záření? ]

   
  Záření vyvíjená plazmou jsou absorbována uvnitř plazmové komory a nevyzařují do prostoru. Není zde žádné nebezpečí.
   
  top
   
   
 

[ Může být plazma použita také na díly z kombinovaných materiálů? ]

   
  Díly z kombinovaných materiálů mohou být také ošetřeny plazmou ( viz také bod 7 )
   
  top
   
   
 

[ Mohou být díly pouze částečně leptány nebo ošetřovány? ]

   
  Povrch může být chráněn proti působení plazmy vhodným maskováním ( to je možné i částečně ) ( např. pro svařování plastů je nezbytné chránit místo budoucího sváru během působení plazmy, aby se zajistilo bezproblémové svařování ).
   
  top
   
   
 

[ Možné aplikace: ]

   
  Je mnoho oblastí, kde může být ošetření plazmou použito. Ale hlavními aplikacemi jsou: čištění, aktivace, leptání a povlakování povrchů.
   
  top
   
  home | Plazmová technika | Slovník výrazů | FAQ | Plazmové systémy | Systémy k pronájmu | Placené služby | Poradenství / Servis | Odkazy / zastoupení | Reference | Ke stažení | Veletrhy | Kontaktujte nás | Kde nás najdete | O nás | Komentář
  © 2015 Diener electronic GmbH + Co. KG    Webdesign Heindl Internet AG